Combo Đặc Biệt

COMBO 003

COMBO 003

1 VGA ASUS ROG STRIX LC RX6800XT O16G GAMING + 10 MB ASUS PRIME H310M E R2.0

Liên hệ

COMBO 004

COMBO 004

1 VGA ASUS ROG STRIX LC RX6800XT O16G GAMING + 15 Ỗ ĐĨA SDRW 08D2S-U LITE

Liên hệ

COMBO 005

COMBO 005

1 VGA ASUS ROG STRIX LC RX6800XT O16G GAMING + 15 Ỗ ĐĨA DRW-24D5MT

Liên hệ

COMBO 006

COMBO 006

1 VGA ASUS DUAL RTX2060 O6G EVO + 5 MB ASUS PRIME H310M E R2.0

Liên hệ

COMBO 007

COMBO 007

1 VGA ASUS DUAL RTX2060 O6G EVO + 10 Ỗ ĐĨA SDRW 08D2S-U LITE

Liên hệ

COMBO 008

COMBO 008

1 VGA ASUS DUAL RTX2060 O6G EVO + 15 Ỗ ĐĨA DRW-24D5MT

Liên hệ

Facebook Gọi điện Gửi tin nhắn Zalo Zalo Liên hệ