Máy bộ

Máy bộ Rosa I12400

Máy bộ Rosa I12400

Với 8GB Ram 3200MHz, và vi xử lý Intel Core i5-12400 máy bộ của bạn không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu văn phòng và game online , mà còn có thể cân tốt rất nhiều tác vụ nặng , yêu cầu tốc độ xử lý cao .

Liên hệ

MÁY BỘ ROSA I12100

MÁY BỘ ROSA I12100

Với 8GB Ram 3200MHz, và vi xử lý I3-12100 mạnh mẽ máy bạn đã đáp ứng hầu hết các nhu cầu văn phòng và khả năng giải trí với các tựa game như LMHT cùng một số game online khác.

Liên hệ

MÁY BỘ ROSA G7400

MÁY BỘ ROSA G7400

Với 8GB Ram 3200MHz, và vi xử lý G7400 mạnh mẽ máy bạn đã đáp ứng hầu hết các nhu cầu văn phòng và khả năng giải trí với các tựa game như LMHT cùng một số game online khác.

Liên hệ

MÁY BỘ ROSA A5500GT

MÁY BỘ ROSA A5500GT

Với 8GB Ram 3200MHz, và vi xử lý AMD Ryzen 5 5500GT máy bộ của bạn không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu văn phòng và game online , mà còn có thể cân tốt rất nhiều tác vụ nặng , yêu cầu tốc độ xử lý cao .

Liên hệ

MÁY BỘ ROSA A4350G

MÁY BỘ ROSA A4350G

Với 8GB Ram 3200MHz, và AMD Ryzen 3 PRO 4350G mạnh mẽ máy bạn đã đáp ứng hầu hết các nhu cầu văn phòng và khả năng giải trí với các tựa game như LMHT cùng một số game online khác.

Liên hệ

MÁY BỘ ROSA R12100

MÁY BỘ ROSA R12100

Với 8GB Ram 3200MHz, và vi xử lý I3-12100 mạnh mẽ máy bạn đã đáp ứng hầu hết các nhu cầu văn phòng và khả năng giải trí với các tựa game như LMHT cùng một số game online khác.

Liên hệ

Facebook Gọi điện Gửi tin nhắn Zalo Zalo Liên hệ